Såld

härlig tomt på bästa adress i Örgryte

Peter Johansen
ansvarig mäklare
Fastighetsmäklare & Partner
0732-62 00 51 peter.johansen@lundin.se

Lundin Örgryte

Med Lundin Örgryte får du en lokal mäklartjänst där vi känner området väl och har många köpklara spekulanter i Lundin Köparregister.

Såld

Humlegårdsgatan 10A

Örgryte Bö

Kortfakta

Pris/Bud:
Såld
Tomtarea:
910 kvm
Adress:
Humlegårdsgatan 10A,
412 74 GÖTEBORG

Lundin Värdering

Boka nu

Beskrivning

För Göteborgs Stads räkning säljer vi nu en tomt mitt i hjärtat av Örgryte.
Unikt tillfälle att förvärva en tomtfastighet om hela 910kvm på ett av Örgrytes bästa lägen. Ett sällsynt tillfälle att förverkliga husdrömmar på en av de sista obebyggda tomterna i anrika Örgryte.
Humlegårdsgatan ligger mellan Bäckeliden och Herrgårdsgatan med infart från Bögatan. Fastigheten ligger i soligt läge med en ståtlig infart från Humlegårdsgatan.

VIKTIGT INFO:
Tomten säljs med friskrivningsklausul som innebär att man efter köpet inte kan göra anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Information avseende kostnader i samband med köp av fastighet/tomt och byggnation har köparen ansvaret att själv kontrollera. Gäller även information avseende detaljplan, ritningar, bygglov m m.


Budgivningen kommer påbörjas måndag den 3:e maj.

Tomten kommer inte att säljas på förhand och en köpare kommer inte att kunna köpa tomten med villkor. Vi råder dig som intressent att ta kontakt med din bank i god tid före budgivningen startar.

För obebyggd tomt betalas statlig fastighetsskatt med f n 1,0 procent av taxeringsvärdet. Först när ett nyuppfört småhus är färdigställt och har fått ett värdeår vid fastighetstaxeringen, övergår småhuset och tillhörande tomtmark till systemet med kommunal fastighetsavgift. Småhus nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) har hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Byggnadsplanen finns uppladdad under "dokument och länkar" I den framgår det bland annat att huvudbyggnad ej får läggas närmare än 4,5 meter mot grannfastighet. Huvudbyggnaden får uppföras med en areal av högst 150 m2 byggnadsarea och hushöjden får inte överstiga 6 meter. Gällande vind får maximalt en tredjedel inredas.

Det finns ett nyttjanderättsavtal för ledningar under mark med Skanova belägen på infarten på fastigheten. Se under dokument.
Göteborgs Energi har servitut under mark längs med infarten och norrsidan av fastigheten för fjärrvärme.


Fastigheten ligger på en friköpt tomt. I dagsläget är den taxerad med typkod 499 ( Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr). Köparen begär själv omprövning av taxeringskod hos skatteverket.

Vägen som man ser på bilden till grannfastigheten kommer inte vara kvar.

Information Ekonomi

Pris/Bud: Såld

Taxeringsvärde: (fastställt 2019). 499, Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr.

Upplåtelseform: Friköpt

Information Tomt

Adress: Humlegårdsgatan 10A, 412 74 GÖTEBORG. Göteborgs kommun.

Fastighetsbeteckning: Bö 5:28

Objekttyp: Tomt

Storlek: Tomtarea 910 kvm. Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Servitut: Rättigheter-last: Last: Avtalsservitut: Avloppsledning, 14-IM1-30/1397.1. Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Avloppsledning
Det finns ett servitut från 1933 som tillförsäkras Bö 5:33 dels rätt till fem meter bred väg över stamfastigheten utmed dess norra gräns till en längd om 30 meter från Humlegårdsgatan och dels rätt till 4 meter bred väg över stamfastigheten utmed dess norra gräns till en längd av 4 meter i förstnämnda vägs fortsättning åt öster.

Planbestämmelser: Tomtindelning Stadsplan.

Tillträdesdag: 2021-08-19 00:00:00

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras, i enlighet med Fastighetsmäklarlagen, av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta. Vi råder dig som potentiell köpare att kontrollera fakta som är av vikt för dig.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR på vår hemsida, www.lundin.se/villkor-och-cookies.

Örgryte Bö

Snickarglädje, skogspromenader och storstadspuls


Välkommen till Örgryte, ett genuint och klassiskt område med lång historia! Här bor man lummigt och avskilt men ändå centralt, i ett område med blandad bebyggelse bestående av villor och flerbostadshus från olika epoker. Karaktäristiskt för stadsdelen är alla de ståtliga trähusen med pampiga och omsorgsfullt arbetade entréer, många omgärdade av prunkande trädgårdar och högväxta träd. Göteborgs evenemangsstråk startar vid Liseberg och Universeum, dit man snabbt tar sig. I de egna kvarteren finns bland annat mataffärer och restauranger och i angränsande Focus-huset finns ett brett utbud av butiker. Det stora Delsjöreservatet och Skatås Motionscentral är en stor tillgång för Örgryteborna.

I Örgryte lever du ett aktivt storstadsliv med grönskan på nära håll. Här finns alla förutsättningar att trivas!