Lundin Köpa

Att köpa bostad via Lundin Fastighetsbyrå

Letar du bostad och är intresserad av ett speciellt område eller kanske en speciell typ av bostad? De flesta av våra bostäder marknadsförs brett på bland annat Hemnet men det händer också att våra kunder vill sälja sina bostäder utan att annonsera på den öppna marknaden.

Vill du försäkra dig om att inte missa någon av våra bostäder är du välkommen att anmäla dig till Lundin Köparregister, så kontaktar vi dig varje gång vi får in något som matchar dina önskemål.

Lundin Köpprocessen

Visning

Våra visningar bokas oftast genom att anmäla sig direkt via webben eller genom att ringa mäklaren direkt.
Normalt finns en till två bokningsbara visningstider. Kan du inte på någon av dem så hör av dig till oss så hittar vi en annan tid.

Pris- och budgivning

Lundins trygga bostadsaffärer omfattar självklart pris och budgivning, med skriftliga budgivningslistor till inblandade parter. Längre ner på denna sida följer information om hur vi jobbar.

Mäklarens roll vid en försäljning

Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan skall hjälpa båda parter.

Pris/bud

Våra bostäder marknadsförs med Pris/Bud. Det innebär att priset ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre.
Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på Pris/Bud som även ligger inom ramen för mäklarens värdering.
Även om ett Pris/Bud är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Lundin tillämpar öppen budgivning

Detta görs för att du som köpare skall få full insyn i processen. Öppen budgivning innebär att bud, eventuellt förenat med villkor, lämnas till mäklaren, som löpande redovisar buden till säljare och övriga spekulanter. Information om antal budgivare och budens intervall redovisas. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Hur en budgivning skall gå till är inte reglerat i lag, men normalt sett så ser en budgivning ut som förklarat ovan. Det kan dock förekomma bud som villkoras med att de inte får framföras till andra parter än till säljaren. Det är då upp till säljaren om dessa bud skall framföras till övriga budgivare eller inte. Säljaren bestämmer över budgivningen och vem som får köpa. Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan det är säljaren som bestämmer detta. Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet.

Mäklaren måste alltid vidarebefordra bud

Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen är mäklaren skyldig enligt lag att vidarebefordra alla bud till säljaren. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning skall väljas bort.

Endast skriftliga köpeavtal är bindande

Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den. Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter.

Mäklarens upplysningar om budgivningen

Enligt fastighetsmäklarlagen skall mäklaren alltid lämna en förteckning över bud till säljaren och köparen. När du säljer eller köper genom Lundin får du alltid, vid kontraktsskrivningen, skriftlig dokumentation över hur budgivningen gått till. Detta dokument kan övriga budgivare ta del av på begäran.
I budlistan som mäklaren upprättar, återfinns information om budgivare, samtliga bud i kronor, datum och tidpunkt samt eventuella övriga erbjudanden/villkor som lämnats.

Besiktning

Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet har du undersökningsplikt enligt lag. Det är därför viktigt att du gör en besiktning av bostaden. Detta skapar trygghet, du vet vad du köper och minimerar risken för överraskningar.
Vi har kontakter med oberoende besiktningsmän som hjälper dig med en bra besiktning.
Läs mer om upplysnings-/undersökningsplikt: Bostadsrätt och Fastighet

Kontrakt

När du är överens med säljaren skrivs kontrakt. Då binder du dig med säljaren och ingen annan spekulant kan komma emellan. Muntliga överenskommelser och handslag gäller inte vid köp av fast egendom och bostadsrätter.
Vi upprättar alla handlingar och går noggrant igenom kontraktet med er innan ni undertecknar.

Tillträde

På tillträdesdagen träffas säljare, köpare och mäklare vanligtvis på banken alternativt på mäklarens kontor. Nu erläggs slutbetalningen, de sista pappren undertecknas och du får nycklarna till din nya bostad.

Lundin Snart till salu

Äger du ditt boende idag och har ännu inte hittat en ny bostad? När du väl hittat en bostad brukar ofta köpet gå snabbt. Det kan då vara skönt att ha förberett sig.
Med Lundin Snart till salu är din försäljning förberedd och det är bara att trycka på knappen när det är dags.
Du får en värdering på din bostad, skatterådgivning, vi tar fram allt underlag som krävs inför försäljningen, fotograferar, producerar planritning och gör klart prospektet/objektsbeskrivningen. Vi ger också råd kring huruvida din bostad skall förhandsbesiktigas och hur det fungerar med energideklaration. Du får information om hur en dolda fel försäkring fungerar samt svar på andra frågor som du kan ha.
En stor fördel med den här tjänsten är att redan här kan vi börja samla intressenter och prata med våra kunder om din bostad, utan att marknadsföra den publikt. Vi kan också marknadsföra den via vårt köparregister. När du väl är redo och skall sälja, först då marknadsför vi din bostad brett.
Om du vill hjälper vi dig dessutom även med rådgivning inför ditt bostadsköp. Det kan gälla prisstatistik, tyda besiktningsprotokoll eller årsredovisningar.